Profesjonalna ocena rozmazu krwi.

Diagnostyka anemii.

Szybka diagnostyka śródoperacyjna.

Badanie cytologiczne:

  • wymazy z kanałów słuchowych, z worka spojówkowego
  • ocena cytologiczna bioptatów ze zmian skórnych, węzłów chłonnych, guzów
  • wymazy z pochwy, napletka, prostnicy
  • kału i moczu
  • punktatów płynów z jam ciała