W czasie wykonywanej operacji na sali zawsze znajduje się chirurg weterynaryjny oraz anestezjolog i technik. Pacjenci są poddawani znieczuleniu wziewnemu lub infuzyjnemu- w zależności od rodzaju zabiegu i decyzji Właściciela.

W czasie trwania znieczulenia parametry życiowe psa lub kota są stale rejestrowane za pomocą kardiomonitora.

Po zakończeniu operacji naszych podopiecznych wybudzamy w dwóch szpitalach. Jeden jest dedykowany psom, drugi kotom.