PLANOWANE SZKOLENIA

Prowadzący szkolenie: Prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk – Nowak

  • 21 kwiecień 2024r. – Doppler w echokardiografii – to jest proste!

Prowadzący szkolenie: Dr n. wet. Wojciech Kinda

  • 7 lipiec 2024 r. – USG jamy brzusznej z uwzględnieniem struktur drobnych

Prowadzący szkolenie: Dr n. wet Piotr Skrzypczak

  • 2024r. – Endosko pia ucha, układu oddechowego i przewodu pokarmowego, cytologia
  • 2024 r. – Znieczulam nietypowego pacjenta – indywidualne plany anestezjologiczne. – NOWOŚĆ
  • 2024 r.  Stany nagłe, zdarzenia krytyczne i powikłania w anestezjologii weterynaryjnej
  • 2024 r. – Sedacja, znieczulenie dożylne, znieczulenie ogólne domięśniowe, dożylne TIVA
  • 2024 r. – Analgezja miejscowa, iniekcje dostawowe

Prowadzący szkolenie: Dr n. wet. Katarzyna Mróz

  • 2024r. – Kliniczny problem hematologiczny w codziennej praktyce.