STANY NAGŁE, ZDARZENIA KRYTYCZNE I POWIKŁANIA W ANESTEZJOLOGII WETERYNARYJNEJ NOWOŚĆ!

Szkolenie prowadzi dr Piotr Skrzypczak

I. Okres przygotowawczy

Błędy związane z przygotowaniem pacjenta i aparatury
Nieodpowiednie przeszkolenie personelu
Błędy związane z podawaniem leków

II. Premedykacja

Nieprawidłowa podaż leków (forma i dawka)
Błędy związane z doborem leków
Zaburzenia wentylacyjne i kardiologiczne po sedacji
Pomyłki w premedykacji i jak sobie z nimi radzić

III. Powikłania związane z indukcją do znieczulenia

Podaż leków indukcyjnych poza naczynie
Wpływ poszczególnych środków indukcyjnych na układ oddechowy i krążenia
Bezdech, niedotlenienie – najczęstsze powikłanie w trakcie indukcji
Reakcje anafilatyczne i anafilaktoidalne w trakcie indukcji
Problemy z intubację i jak sobie z nimi radzić
Wymioty i ulewanie w trakcie indukcji – zapobieganie, postępowanie
Zaburzenia kardiologiczne po intubacji

IV. Powikłania w trakcie znieczulenia ogólnego

Przedawkowanie anestetyku infuzyjnego, inhalacyjnego
Niewłaściwa głębokość znieczulenia – przyczyny, objawy, postępowanie
Problemy oddechowe w trakcie znieczulenia ogólnego
Częściowa lub całkowita niedrożność
Bezdech, hipowentylacja, hiperwentylacja
Nieregularne oddechy, oddychanie wysiłkowe
Skurcz oskrzeli, obrzęk płuc
Problemy krążeniowe w trakcie znieczulenia ogólnego
Bradykardia, tachycardia
Dysrytmie – bloki przedsionkowo-komorowe
Przedwczesne skurcze przedsionkowe i komorowe
Asystolia (NZK) w trakcie znieczulenia – przyczyny, postępowanie
Postępowanie po resuscytacji – syndrom poresuscytacyjny
Nagła utrata krwi – wstrząs krwotoczny
Hipotensja, hipertensja w trakcie znieczulenia
Zator powietrzny lub choroba zatorowo-zakrzepowa

V. Inne powikłania podczas znieczulenia ogólnego i w okresie pooperacyjnym

Hipertermia, hipotermia, hipoglikemia
Pooperacyjne zaburzenia wentylacyjne
Zaburzenia zachowania i przedłużający stan powrotu świadomości
Objawy padaczkowe lub padaczkopodobne
Ślepota pooperacyjna
Oliguria

VI. Powikłania w trakcie znieczulenia miejscowego

Powikłania miejscowe i ogólne związane z podażą leku znieczulenia miejscowego (LMZ)
Postępowanie lecznicze przy przedawkowaniu LMZ

Informacje szczegółowe oraz rejestracja: SZKOŁA ANESTEZJOLOGII