SZKOŁA ANESTEZJOLOGII WETERYNARYJNEJ

OPIS

Zapraszamy Państwa na pierwszy w Polsce, unikalny, kompleksowy cykl szkoleń praktycznych dotyczących znieczuleń, sedacji i monitoringu śródoperacyjnego pacjentów weterynaryjnych.

PROWADZĄCY

dr n. wet Piotr Skrzypczak

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu. Od 1990 roku pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej macierzystej uczelni. Od 1992 roku pracownik naukowo-dydaktyczny, początkowo jako asystent, po obronie pracy doktorskiej w 1997 roku – adiunkt. W 2000 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. Główny zakres zainteresowań obejmuje anestezjologię, kardiochirurgię i torakochirurgię małych zwierząt. Codziennie znieczula pacjentów na bloku operacyjnym, przeprowadza zabiegi endoskopii, jest chirurgiem praktykującym.

SZCZEGÓŁY

Warsztaty prowadzimy w kameralnych grupach kilku lub kilkunastoosobowych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad w restauracji Kulinarny Park. Wykorzystujemy w praktyce najnowsze leki anestezjologiczne. Każdy uczestnik otrzyma wiedzę oraz zdobędzie doświadczenie, które od następnego dnia z powodzeniem wykorzysta w swojej praktyce weterynaryjnej.

Szkolenia z anestezjologii prowadzimy w trybie jednodniowym, w soboty i w niedziele.

PROGRAM WARSZTATÓW

2023 r.  Stany nagłe, zdarzenia krytyczne i powikłania w anestezjologii weterynaryjnej
Powikłania w poszczególnych okresach znieczulenia:

Okres przygotowawczy

 • Błędy związane z przygotowaniem pacjenta i aparatury
 • Nieodpowiednie przeszkolenie personelu
 • Błędy związane z podawaniem leków

Premedykacja

 • Nieprawidłowa podaż leków (forma i dawka)
 • Błędy związane z doborem leków
 • Zaburzenia wentylacyjne i kardiologiczne po sedacji
 • Pomyłki w premedykacji i jak sobie z nimi radzić

Powikłania związane z indukcją do znieczulenia

 • Podaż leków indukcyjnych poza naczynie
 • Wpływ poszczególnych środków indukcyjnych na układ oddechowy i krążenia
 • Bezdech, niedotlenienie – najczęstsze powikłanie w trakcie indukcji
 • Reakcje anafilatyczne i anafilaktoidalne w trakcie indukcji
 • Problemy z intubację i jak sobie z nimi radzić
 • Wymioty i ulewanie w trakcie indukcji – zapobieganie, postępowanie
 • Zaburzenia kardiologiczne po intubacji

Powikłania w trakcie znieczulenia ogólnego

 • Przedawkowanie anestetyku infuzyjnego, inhalacyjnego
 • Niewłaściwa głębokość znieczulenia – przyczyny, objawy, postępowanie
 • Problemy oddechowe w trakcie znieczulenia ogólnego
 • Częściowa lub całkowita niedrożność
 • Bezdech, hipowentylacja, hiperwentylacja
 • Nieregularne oddechy, oddychanie wysiłkowe
 • Skurcz oskrzeli, obrzęk płuc
 • Problemy krążeniowe w trakcie znieczulenia ogólnego
 • Bradykardia, tachycardia
 • Dysrytmie – bloki przedsionkowo-komorowe
 • Przedwczesne skurcze przedsionkowe i komorowe
 • Asystolia (NZK) w trakcie znieczulenia – przyczyny, postępowanie
 • Postępowanie po resuscytacji – syndrom poresuscytacyjny
 • Nagła utrata krwi – wstrząs krwotoczny
 • Hipotensja, hipertensja w trakcie znieczulenia
 • Zator powietrzny lub choroba zatorowo-zakrzepowa

Inne powikłania podczas znieczulenia ogólnego i w okresie pooperacyjnym

 • Hipertermia, hipotermia, hipoglikemia
 • Pooperacyjne zaburzenia wentylacyjne
 • Zaburzenia zachowania i przedłużający stan powrotu świadomości
 • Objawy padaczkowe lub padaczkopodobne
 • Ślepota pooperacyjna
 • Oliguria

Powikłania w trakcie znieczulenia miejscowego

 • Powikłania miejscowe i ogólne związane z podażą leku znieczulenia miejscowego (LMZ)
 • Postępowanie lecznicze przy przedawkowaniu LMZ

2023 r. – Sedacja, znieczulenie dożylne
Premedykacja, znieczulenie ogólne domięśniowe, dożylne TIVA:

 • Kiedy nie powinniśmy stosować znieczulenia dożylnego;
 • Czy gatunek/rasa/wiek/BCS ma znaczenie? Czy rudy kot lub chart wymaga niestandardowego postępowania?
 • Premedykacja i znieczulenie pacjenta kardiologicznego (HCM DCM MVD AS PS), neurologicznego, powypadkowego, endokrynologicznego (nadczynność/niedoczynność kory nadnerczy/niedoczynność tarczycy) pediatrycznego (do 3 miesięcy) z nadwagą, niedowagą, w ciąży;
 • Premedykacja i znieczulenie infuzyjne pacjenta we wstrząsie kardiogennym, septycznym, hipowolemicznym;
 • Rasa brachycephaliczna – pierwsza sedacja nie musi być ostatnia. Pułapki i zagrożenia dla anestezjologa;
 • Premedykacja – farmakologiczne przygotowanie psów i kotów do znieczulenia głównego (acepromazyna, midazolam, diazepam, alfa 2 agoniści, alfa 2 antagoniści);
 • Śródoperacyjne i pooperacyjne leczenie bólu (morfina, fentanyl, butorfanol, buprenorfina);
 • Zastosowanie leków nasennych (ketamina, thiopental, etomidat, propofol);
 • Schematy krótkotrwałych znieczuleń w różnych sytuacjach klinicznych;
 • VRI i CRI – rodzaje i zastosowanie wlewów ciągłych;
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa pacjenta premedykowanego, znieczulonego. Co teraz zrobić (bradykardia, tachykardia, zaburzenia rytmu, brak oddechu, NZK, rozszerzone/zwężone źrenice)?

W praktyce zobaczymy na żywych pacjentach jak działają różne połączenia leków iniekcyjnych stosowanych w sedacji i znieczuleniu ogólnym infuzyjnym

2023 r. – Analgezja miejscowa, iniekcje dostawowe
Znieczulenia miejscowe:

 • Krótkie omówienie leków miejscowo znieczulających. Ile danego preparatu można podać i jak długo będzie działał?
 • Znieczulenia miejscowe w stomatologii i okulistyce weterynaryjnej;
 • Znieczulenie miejscowe pacjenta powypadkowego;
 • Znieczulenia miejscowe w procedurach okołooperacyjnych;
 • Blokada nerwów międzyżebrowych;
 • Znieczulenie miejscowe doopłucnowe, dootrzewnowe;
 • Odcinkowe znieczulenie dożylne, blok Biera;
 • Iniekcje dostawowe;
 • Czy zawsze potrzebne jest całkowite znieczulenie pacjenta? Omówienie przykładów sedacji i znieczuleń miejscowych, które mogą zastąpić znieczulenie ogólne;
 • Analgezja zewnątrzoponowa, nadoponowa, epiduralna, podpajęczynówkowo-rdzeniowa;
 • Profilaktyka powikłań (LAST).

Każdy kursant wykona na martwym materiale omawiane znieczulenia miejscowe w tym wkłucia dostawowe, podpotyliczne i lędźwiowe.

 

TERMINY I CENY BRUTTO

TerminTemat warsztatówCena za szkolenie
2 październik 2022 r.Stany nagłe, zdarzenia krytyczne i powikłania 1800 zł
13 listopad 2022 r.Sedacja, znieczulenie dożylne1800 zł
04 grudzień 2022 r.Analgezja miejscowa, iniekcje dostawowe1800 zł

MIEJSCE SZKOLENIA

Przychodnia weterynaryjna Vetan 3 ul. Królewiecka 163 A Wrocław

2km od obwodnicy miasta Wrocławia (A8), zjazd na Stadion Miejski

ORGANIZATOR

Prof Vet Adam Skubiszewski

Przychodnia Weterynaryjna VETAN

lek. wet. Anna Chodorowska-Skubiszewska

specjalista chirurgii i radiologii weterynaryjnej

tel. 603 99 88 97, 605 287 108

email: rejestracja@vetan.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY - SZKOŁA ANESTEZJOLOGII WETERYNARYJNEJ

  * pole wymagane