REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Firma ANNA CHODOROWSKA-SKUBISZEWSKA PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA „VETAN” zrealizowała projekt pt. „Zakup wyposażenia nowej kliniki weterynaryjnej w firmie VETAN wraz z wdrożeniem nowoczesnych terapii oraz metod diagnozowania” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Firma ANNA CHODOROWSKA-SKUBISZEWSKA PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA \”VETAN\” zrealizowała projekt pt. \”Zakup wyposażenia nowej kliniki weterynaryjnej w firmie VETAN wraz z wdrożeniem nowoczesnych terapii oraz metod diagnozowania\” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu było wdrożenie w nowopowstałej klinice weterynaryjnej nowoczesnych terapii oraz metod diagnozowania zwierząt.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji inwestycji powstała klinika weterynaryjna posiadająca nowoczesne wyposażenie zabiegowe i diagnostyczne, wdrożone zostały innowacyjne usługi, powstały nowe miejsca pracy. W ramach projektu wdrożone zostały nowe rodzaje technologii diagnostycznych: kontrastowe USG, cyfrowe RTG, innowacyjna technologia analizy płynów ustrojowych zwierząt. Wdrożono nowe usługi: terapie regeneracyjne z wykorzystaniem komórek macierzystych oraz kontrastowe badanie ultrasonograficzne.

Wartość projektu ogółem: 1 277 752,87 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 069 570,94 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 449 219,80 zł