IBD (IDIOPATIC BOWEL DISEASE)

Idiopatyczne zapalenie jelit jest to nadwrażliwość na składniki pokarmu oraz bakterie bytujące w przewodzie pokarmowym. Na skutek przewlekłego stanu zapalnego powstają trwałe zmiany w budowie ściany jelit, (pogrubienie ściany, skrócenie kosmków).

IBD podejrzewamy przy długotrwałych, nawracających objawach ze strony przewodu pokarmowego . Dotknięte tą chorobą zwierzęta najczęściej mają objawy takie jak częste biegunki oraz wymioty.

Leczenie idiopatycznego zapalenia jelit jest wielokierunkowe. Poniżej podajemy najczęstsze kierunki terapeutyczne:

  • zmiana pokarmu na hipoalergiczny (np. Hypoallergenic Royal Canin, z/d hills)
  • zmiana składu flory bakteryjnej (probiotyki,antybiotyki)
  • hamowanie działania układu immunologicznego (leki sterydowe, cyclosporyna, azatiopryna, prednizon, budezonid)
  • wyciszenie stanu zapalnego (sterydowe i niesterydowe leki przeciwzapalne)