SZKOŁA ANESTEZJOLOGII WETERYNARYJNEJ

OPIS

Zapraszamy Państwa na pierwszy w Polsce, unikalny, kompleksowy cykl szkoleń praktycznych dotyczących znieczuleń, sedacji i monitoringu śródoperacyjnego pacjentów weterynaryjnych.

PROWADZĄCY

dr n. wet Piotr Skrzypczak

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu. Od 1990 roku pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej macierzystej uczelni. Od 1992 roku pracownik naukowo-dydaktyczny, początkowo jako asystent, po obronie pracy doktorskiej w 1997 roku – adiunkt. W 2000 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. Główny zakres zainteresowań obejmuje anestezjologię, kardiochirurgię i torakochirurgię małych zwierząt. Codziennie znieczula pacjentów na bloku operacyjnym, przeprowadza zabiegi endoskopii, jest chirurgiem praktykującym.

SZCZEGÓŁY

Warsztaty prowadzimy w kameralnych grupach kilku lub kilkunastoosobowych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad w restauracji Kulinarny Park. Wykorzystujemy w praktyce najnowsze leki anestezjologiczne. Każdy uczestnik otrzyma wiedzę oraz zdobędzie doświadczenie, które od następnego dnia z powodzeniem wykorzysta w swojej praktyce weterynaryjnej.

Szkolenia z anestezjologii prowadzimy w trybie jednodniowym, w soboty i w niedziele.

PROGRAM WARSZTATÓW

07 luty 2021 r. – Analgezja miejscowa, iniekcje dostawowe
Znieczulenia miejscowe:

 • Krótkie omówienie leków miejscowo znieczulających. Ile danego preparatu można podać i jak długo będzie działał?
 • Znieczulenia miejscowe w stomatologii i okulistyce weterynaryjnej;
 • Znieczulenie miejscowe pacjenta powypadkowego;
 • Znieczulenia miejscowe w procedurach okołooperacyjnych;
 • Blokada nerwów międzyżebrowych;
 • Znieczulenie miejscowe doopłucnowe, dootrzewnowe;
 • Odcinkowe znieczulenie dożylne, blok Biera;
 • Iniekcje dostawowe;
 • Czy zawsze potrzebne jest całkowite znieczulenie pacjenta? Omówienie przykładów sedacji i znieczuleń miejscowych, które mogą zastąpić znieczulenie ogólne;
 • Analgezja zewnątrzoponowa, nadoponowa, epiduralna, podpajęczynówkowo-rdzeniowa;
 • Profilaktyka powikłań (LAST).

Każdy kursant wykona na martwym materiale omawiane znieczulenia miejscowe w tym wkłucia dostawowe, podpotyliczne i lędźwiowe.

20 września 2020 r. – Znieczulenie inhalacyjne
Znieczulenie inhalacyjne i monitoring śródoperacyjny:

 • Czy znieczulenie inhalacyjne dla każdego pacjenta jest najlepszym wyborem? Przeciwskazania;
 • Przygotowanie pacjenta do znieczulenia ogólnego inhalacyjnego;
 • Charakterystyka anestetyków wziewnych, MAC;
 • Krótkie omówienie budowy aparatu do narkozy wziewnej i sprzętu monitorującego przebieg znieczulenia;
 • Schematy premedykacji pod kątem znieczulenia wziewnego;
 • Znieczulenie w układzie bezzwrotnym (półotwartym);
 • Znieczulenie w układzie zwrotnym (półzamkniętym);
 • Wentylacja mechaniczna, zastosowanie respiratorów anestetycznych, zestawu ambu;
 • Przywrócenie oddechu spontanicznego;
 • Monitoring śródoperacyjny w znieczuleniu inhalacyjnym (kapnometria, kapnografia, pulsoksymetria, EKG, ciśnienie nieinwazyjne);
 • Śródoperacyjnie wszystkie urządzenia pokazywały parametry w normie a mój pacjent nie żyje. Co się stało?
  W trakcie zajęć pracujemy na sprzęcie weterynaryjnym. Trzech kursantów obsługuje ‘’krok po kroku’’ jeden zestaw do narkozy wziewnej.

30 maj 2020 r. – Sedacja, znieczulenie dożylne
Premedykacja, znieczulenie ogólne domięśniowe, dożylne TIVA:

 • Kiedy nie powinniśmy stosować znieczulenia dożylnego;
 • Czy gatunek/rasa/wiek/BCS ma znaczenie? Czy rudy kot lub chart wymaga niestandardowego postępowania?
 • Premedykacja i znieczulenie pacjenta kardiologicznego (HCM DCM MVD AS PS), neurologicznego, powypadkowego, endokrynologicznego (nadczynność/niedoczynność kory nadnerczy/niedoczynność tarczycy) pediatrycznego (do 3 miesięcy) z nadwagą, niedowagą, w ciąży;
 • Premedykacja i znieczulenie infuzyjne pacjenta we wstrząsie kardiogennym, septycznym, hipowolemicznym;
 • Rasa brachycephaliczna – pierwsza sedacja nie musi być ostatnia. Pułapki i zagrożenia dla anestezjologa;
 • Premedykacja – farmakologiczne przygotowanie psów i kotów do znieczulenia głównego (acepromazyna, midazolam, diazepam, alfa 2 agoniści, alfa 2 antagoniści);
 • Śródoperacyjne i pooperacyjne leczenie bólu (morfina, fentanyl, butorfanol, buprenorfina);
 • Zastosowanie leków nasennych (ketamina, thiopental, etomidat, propofol);
 • Schematy krótkotrwałych znieczuleń w różnych sytuacjach klinicznych;
 • VRI i CRI – rodzaje i zastosowanie wlewów ciągłych;
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa pacjenta premedykowanego, znieczulonego. Co teraz zrobić (bradykardia, tachykardia, zaburzenia rytmu, brak oddechu, NZK, rozszerzone/zwężone źrenice)?

W praktyce zobaczymy na żywych pacjentach jak działają różne połączenia leków iniekcyjnych stosowanych w sedacji i znieczuleniu ogólnym infuzyjnym.

7 marzec 2021 r. Stany nagłe, zdarzenia krytyczne i powikłania w anestezjologii weterynaryjnej
Powikłania w poszczególnych okresach znieczulenia:

I. Okres przygotowawczy

 • Błędy związane z przygotowaniem pacjenta i aparatury
 • Nieodpowiednie przeszkolenie personelu
 • Błędy związane z podawaniem leków

II. Premedykacja

 • Nieprawidłowa podaż leków (forma i dawka)
 • Błędy związane z doborem leków
 • Zaburzenia wentylacyjne i kardiologiczne po sedacji
 • Pomyłki w premedykacji i jak sobie z nimi radzić

III. Powikłania związane z indukcją do znieczulenia

 • Podaż leków indukcyjnych poza naczynie
 • Wpływ poszczególnych środków indukcyjnych na układ oddechowy i krążenia
 • Bezdech, niedotlenienie – najczęstsze powikłanie w trakcie indukcji
 • Reakcje anafilatyczne i anafilaktoidalne w trakcie indukcji
 • Problemy z intubację i jak sobie z nimi radzić
 • Wymioty i ulewanie w trakcie indukcji – zapobieganie, postępowanie
 • Zaburzenia kardiologiczne po intubacji

IV. Powikłania w trakcie znieczulenia ogólnego

 • Przedawkowanie anestetyku infuzyjnego, inhalacyjnego
 • Niewłaściwa głębokość znieczulenia – przyczyny, objawy, postępowanie
 • Problemy oddechowe w trakcie znieczulenia ogólnego
 • Częściowa lub całkowita niedrożność
 • Bezdech, hipowentylacja, hiperwentylacja
 • Nieregularne oddechy, oddychanie wysiłkowe
 • Skurcz oskrzeli, obrzęk płuc
 • Problemy krążeniowe w trakcie znieczulenia ogólnego
 • Bradykardia, tachycardia
 • Dysrytmie – bloki przedsionkowo-komorowe
 • Przedwczesne skurcze przedsionkowe i komorowe
 • Asystolia (NZK) w trakcie znieczulenia – przyczyny, postępowanie
 • Postępowanie po resuscytacji – syndrom poresuscytacyjny
 • Nagła utrata krwi – wstrząs krwotoczny
 • Hipotensja, hipertensja w trakcie znieczulenia
 • Zator powietrzny lub choroba zatorowo-zakrzepowa

V. Inne powikłania podczas znieczulenia ogólnego i w okresie pooperacyjnym

 • Hipertermia, hipotermia, hipoglikemia
 • Pooperacyjne zaburzenia wentylacyjne
 • Zaburzenia zachowania i przedłużający stan powrotu świadomości
 • Objawy padaczkowe lub padaczkopodobne
 • Ślepota pooperacyjna
 • Oliguria

VI. Powikłania w trakcie znieczulenia miejscowego

 • Powikłania miejscowe i ogólne związane z podażą leku znieczulenia miejscowego (LMZ)
 • Postępowanie lecznicze przy przedawkowaniu LMZ

TERMINY I CENY BRUTTO

Termin

7 marzec 2021 r.

20 września 2020 r.

30 maj 2020 r.

7 luty 2021 r.

Temat warsztatów

Stany nagłe, zdarzenia krytyczne i powikłania w anestezjologii weterynaryjnej

Znieczulenie inhalacyjne krok po kroku. Monitoring śródoperacyjny.

Nowoczesne modele sedacji, bezpieczne znieczulenie całkowicie dożylne TIVA, CRI, VRI.

Analgezja miejscowa, iniekcje dostawowe.

Cena brutto

1500 zł

2200 zł

1800 zł

1400 zł

MIEJSCE SZKOLENIA

Przychodnia weterynaryjna Vetan 3 ul. Królewiecka 163 A Wrocław

2km od obwodnicy miasta Wrocławia (A8), zjazd na Stadion Miejski

ORGANIZATOR

Przychodnia Weterynaryjna VETAN

lek. wet. Anna Chodorowska-Skubiszewska

specjalista chirurgii i radiologii weterynaryjnej

tel. 603 99 88 97

email: info@vetan.wroclaw.pl

FORMULARZ REJESTRACYJNY - SZKOŁA ANESTEZJOLOGII WETERYNARYJNEJ

  * pole wymagane